Brylska & Lipińska

Kancelaria Radców Prawnych

Wynagrodzenie

Każda sprawa prowadzona przez Kancelarię podlega indywidualnej wycenie, a honorarium ustalane jest z Klientem przed przystąpieniem do realizacji usługi. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy prawnika.

Kancelaria oferuje następujące systemy rozliczeń:

 

  • rozliczenie według stawki godzinowej – wysokość honorarium określana jest na podstawie liczby faktycznie przepracowanych godzin pomnożonych przez ustaloną z Klientem stawkę godzinową

  • wynagrodzenie ryczałtowe – wysokość honorarium jest określona stałą stawką miesięczną

  • wynagrodzenie mieszane - wysokość honorarium jest stała w ramach ustalonego z Klientem limitu godzinowego, po przekroczeniu którego obowiązuje stawka za każdą godzinę obsługi

  • wynagrodzenie jednorazowe - wysokość honorarium ustalana jest jednorazowo za dane zlecenie.  W razie prowadzenia spraw sądowych punktem wyjścia dla obliczenia wynagrodzenia jednorazowego są co do zasady stawki określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych

  • wynagrodzenie z premią za sukces (tzw. success fee) – honorarium składa się z wynagrodzenia podstawowego oraz wynagrodzenia dodatkowego, którego wysokość uzależniona jest od pomyślnego wyniku sprawy.

 

Radca Prawny w Olsztynie

 

Kontakt z kancelarią

ul. Lanca  3/8 (II piętro)

 10-528 Olsztyn
 

r. pr. Magdalena Brylska: 697 578 450

r. pr. Olga Lipińska:            503 177 103

 

sekretariat@radcaprawny-online.pl